Kampania dla PKP Cargo

Klient: PKP Cargo
Zakres prac: koncepcja, kreacja graficzna, produkcja, nadanie

Przebieg kampanii:


etap 1: wysyłka direct mail 
etap 2: logowanie na PURL
etap 3: obejrzenie personalizowanego video
etap 4: zaproszenie na Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO


Cel kampanii:
poinformowaniu o konsolidacji spółek Grupy Kapitałowej PKP Cargo S.A,  zaproszenie Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO
 

Inne projekty